Alumnes en pràctiques

ACOLLIDA D'ALUMNES EN PRÀCTIQUES PER PART DE LES EMPRESES

Els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de pràctiques en empreses . La finalitat és que els alumnes adquireixin experiència laboral relacionada amb la formació teòrica adquirida a les aules amb la resta de mòduls que componen el curs.

La relació entre alumne i empresa no adquireix rang laboral. La signatura d‟un conveni entre el centre il‟empresa regularitza la situació davant de qualsevol eventualitat.

Les empreses que acullen alumnes en pràctiques fan una excel·lent tasca social ja que amb la seva col·laboració es completa la formació dels alumnes. Se’ls dota d’una experiència que els connecta amb la realitat laboral incrementant les possibilitats de trobar feina.

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.