ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANÀLISI COMPTABLE I PRESSUPOSTARI

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

65 hores

Centro Data inici Modalitat
VALÈNCIAAbril 2024Presencial

Objectiu general: Gestionar i contractar els serveis, productes i actius financers necessaris, obtenint-ne la informació, determinant les necessitats financeres de l'organització, i realitzar el control pressupostari de tresoreria contribuint al desenvolupament habitual de l'activitat empresarial, respectant els procediments interns i normes legals, i atenent les degudes condicions de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient.
  • UF0333: Análisis Contable y Financiero 50h.  

  • UF0334: Contabilidad Previsional 40h. 

  • UF0335: Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Contabilidad Presupuestaria 30h. 

  • Director de Sucursal de Entidad Financiera.  
  • Técnico Superior en Contabilidad y/o Finanzas en general.  
  • Interventor de Empresa. 
  • Analista Presupuestario y/o de Riesgos. 
  • Técnico de Operativa Interna de Entidades Financieras. 
  • Técnico de Apoyo en Auditoría y/u Operaciones Financieras. 
  • Gestor de Solvencia y Cobros. 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CURSOS DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE ET PODEN INTERESSAR

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.