ADMINISTRACION Y FINANZAS

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE FULLS DE CÀLCUL

50 hores

Data inici
Sense data confirmada

Aconsegueix manejar amb soltesa aplicacions ofimàtiques per a la gestió de la informació i la documentació. En aquest curs de full de càlcul a EXCEL aprendràs a fer càlculs senzills ia utilitzar les funcions disponibles, així com a efectuar gràfics i operacions més complexes com a filtres, esquemes i subtotals. També ensenya
com importar dades de la resta d'aplicacions de la família Office: Word, Access i Power Point, cosa que fa de
aquest curs imprescindible per desenvolupar-se amb soltesa a l'entorn Excel.

Aplicacions Informàtiques de Fulls de Càlcul. Conceptes generals i característiques fonamentals de l’aplicació de full de càlcul 

 • Instal·lació de l’aplicació 
 • Entrada i eixida del programa 
 • Configuració de l’aplicació 
 • Descripció de la pantalla de l’aplicació de full de càlcul 
 • Ajuda de l’aplicació de full de càlcul 
 • Opcions de visualització (zoom, vistes, immobilització de zones del full de càlcul, etc.)

 

Desplaçament pel full de càlcul 

 •  Mitjançant teclat 
 • Mitjançant ratolí 
 • Grans desplaçaments 
 • Barres de desplaçament 

 

Introducció de dades en el full de càlcul 

 • Tipus de dades 

 

Edició i modificació del full de càlcul 

 • Selecció del full de càlcul 
 • Modificació de dades 
 • Inserció i eliminació
 • Còpia o reubicació de cel·les i fulls de càlcul: 
 • Copiar, moure i pegar cel·les 
 • Copiar o moure fulls de càlcul 

 

Emmagatzematge i recuperació d’un llibre 

 • Creació d’un nou llibre 
 • Obrir un llibre ja existent 
 • Guardat dels canvis realitzats en un llibre 
 • Creació d’una dúplica d’un llibre 
 • Tancat d’un llibre 

 

Operacions amb rangs 

 • Farciment ràpid d’un rang 
 • Selecció de diversos rangs 
 • Noms de rangs 

 

Modificació de l’aparença d’un full de càlcul 

 • Format de cel·la: 
 • Font 
 • Alineació 
 • Vores 
 • Nombre 
 • Protecció 
 • Amplària i alçària de les columnes i files 
 • Ocultant i mostrant columnes, files o fulls de càlcul 
 • Canvi de nom d’un full de càlcul 
 • Formats condicionals 
 • Autoformats o estils predefinits 
 • Format del full de càlcul: 
 • Instruccions per a organitzar dades 
 • Instruccions per a donar format a les dades 

 

Fórmules 

 • Operadors i prioritat: 
 • Operadors 
 • Prioritat 
 • Escriptura de fórmules 
 • Còpia de fórmules 
 • Referències relatives, absolutes i mixtes 
 • Referències externes i vincles: 
 • Referències externes 
 • Vincles 
 • Resolució d’errors en les fórmules 

 

Funcions 

 • Funcions matemàtiques predefinides en l’aplicació de full de càlcul 
 • Regles per a utilitzar les funcions predefinides 
 • Utilització de les funcions més usuals: 
 • Funció SI 
 • Funcions SUMAR.SI, PROMEDIO.SI, CONTAR.SI 
 • Funcions financeres 
 • Funcions de cerca 
 • Funcions de data i hora 
 • Funcions estadístiques 
 • Ús de l’assistent per a funcions 

 

Inserció de gràfics per a representar la informació continguda en els fulls de càlcul 

 • Tipus i elements d’un gràfic: 
 • Tipus 
 • Elements 
 • Creació d’un gràfic 
 • Modificació d’un gràfic 
 • Esborrat d’un gràfic 

 

Inserció d’altres elements d’un full de càlcul 

 • Imatges 
 • Autoformes 
 • Text artístic 
 • Altres elements: 
 • Quadres de text 
 • SmartArt 

 

Impressió 

 • Zones d’impressió 
 • Especificacions d’impressió 
 • Configuració de pàgina 
 • Vista preliminar 

 

Treball amb dades 

 • Creació de taules o llistes de dades 
 • Ordenació de llistes de dades, per un o diversos camps 
 • Ús de Filtres 
 • Esquemes i subtotals 
 • Validació de dades 

 

Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits 

 • Inserció de comentaris 
 • Control de canvis del full de càlcul 
 • Llibres compartits 
 • Protecció d’un full de càlcul i d’un llibre: 
 • Protecció d’un full de càlcul 
 • Protecció d’un llibre 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CURSOS DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE ET PODEN INTERESSAR

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.