ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

610 hores

Data inici
Curs no disponible actualment

L'objectiu del curs és gestionar les informacions i comunicacions internes i externes, relacionades amb els responsables i òrgans de la direcció utilitzant, si cal, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, mantenint l'arxiu propi de la secretaria de direcció, així com assistir a la direcció en el desenvolupament i execució de les activitats dorganització delegades per aquesta, amb visió global i proactivitat, segons els objectius marcats i les normes internes establertes.

Administració i gestió de les comunicacions de la direcció (80 hores) 

 

Gestió de reunions, viatges i esdeveniments 

 • Gestió del temps, recursos i instal·lacions (30 hores) 
 • Organització de reunions i esdeveniments (60 hores) 
 • Organització de viatges nacionals i internacionals (30 hores) 

 

Elaboració, tractament i presentació de documents de treball 

 • Recopilació i tractament de la informació amb processadors de text (60 hores) 
 • Organització i operacions amb fulls de càlcul i tècniques de representació gràfica de documents (40 hores) 
 • Elaboració i edició de presentacions amb aplicacions informàtiques (40 hores) 

 

Anglès professional per a l’assistència a la direcció 

 • Interpretació de les activitats orals i escrites d’assistència a la direcció en llengua anglesa (30 hores) 
 • Interaccions orals en l’entorn empresarial (50 hores) 
 • Elaboració de documentació socioprofessional (30 hores) 

 

Llengua estrangera professional diferent de l’anglès per a l’assistència a la direcció (80 hores) 

 

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores) 

 • Secretàries/is de direcció 
 • Secretaris/es en general 
 • Assistent/a a la direcció 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.