ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXCEL AVANÇAT

20 hores

Data inici
Sense data confirmada

Curs d'Excel avançat i converteix-te en un expert en l'eina ofimàtica més important. A prendràs la aplicació i disseny de funcions avançades dExcel, anàlisi avançada i treball amb dades externes. Així com interconnexió d'Excel i Access.

FUNCIONS 

 • Niar funcions

BASES DE DADES 

 • Filtres avançats 
 • Validació de dades 
 • Depurar bases de dades: valors únics

FORMULARIS: BOTONS DE FORMULARIS 

VISTES 

 • Agrupar i desagrupar 
 • Autoesquema

ESTRUCTURES DE CONTROL 

 • Domini de taules dinàmiques 
 • Consolidació de dades 

 ANÀLISI DE DADES 

 • Buscar objectiu 
 • Escenaris 
 • Taules d’una i dues variables

SOLVER: PLANTILLES 

MACROS 

 • Enregistrament de macros. Creació de macros 
 • Reproducció de macros 
 • Eliminació de macros 
 • Crear icones i botons que executen macros 
 • Seguretat de macros 

OBTENCIÓ DE DADES EXTERNES 

 • Des d’Access 
 • Des de text 
 • Altres possibilitats 
 • Connexió amb Access: Importació. Vinculació

RANGS 

 • Noms 
 • Modificar rangs 
 • Llevar duplicats

INSERCIÓ D’OBJECTES 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CURSOS DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE ET PODEN INTERESSAR

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.