ADMINISTRACION Y FINANZAS

GESTIÓ INTEGRADA DELS RECURSOS HUMANS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

790 hores

Data inici
Pròxima convocatòria

Es diu que la clau de l'èxit i més valor més preuat que té una empresa és el seu capital humà. T'agradaria formar part del departament que el gestiona? Amb aquest curs subvencionat aprendràs els coneixements necessaris per gestionar qualsevol funció vinculada al departament de recursos humans. Durant les 790 hores de durada del curs, l'alumne adquirirà competències molt valorades per les empreses que li aportaran oportunitats i avantatges competitius al món laboral.

MÒDUL FORMATIU 

UNITAT FORMATIVA 

DURACIÓ 

Gestió Administrativa de les Relacions Laborals 

Contractació Laboral 

60 HORES 

Càlcul de prestacions de la Seguretat Social 

30 HORES 

Retribucions salarials, cotització i recaptació 

90 HORES 

Aplicacions informàtiques d’administració de Recursos Humans 

30 HORES 

Gestió de Recursos Humans 

Suport administratiu a la gestió de Recursos Humans 

60 HORES 

Comunicació efectiva i treball en equip 

60 HORES 

Funció del comandament intermedi en la Prevenció de Riscos Laborals 

30 HORES 

Gestió de Sistemes d’Informació i Arxiu 

Sistemes d’arxiu i classificació de documents 

30 HORES 

Utilització de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzematge de dades 

60 HORES 

Ofimàtica 

Sistema operatiu, cerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic 

30 HORES 

Aplicacions informàtiques de tractament de textos 

30 HORES 

Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul 

50 HORES 

Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals 

50 HORES 

Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d’informació 

30 HORES 

Mòdul de pràctiques professional no laborals 

 

120 HORES 

  • Tècnic Superior de Recursos Humans, en general 
  • Tècnic Mitjà en Relacions Laborals 
  • Administratiu de Personal 
  • Administratiu del Departament de Recursos Humans 
  • Responsable de Personal en PIME Gestor de Nòmines 
  • Tècnic de Recursos Humans 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CURSOS SIMILARS QUE ET PODEN INTERESSAR

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.