ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRACTAMENT DE DADES I FULLA DE CÀLCUL

60 hores

Data inici Dirigit a
Pròxima convocatòriapersones desocupades

ONLINE

La finalitat daquest curs és ensenyar a elaborar taules i gràfics, utilitzant aplicacions informàtiques de full de càlcul. S'analitzaran les fórmules i funcions bàsiques, així com la inserció de gràfics elementals, per acabar amb la impressió, ordenació, filtratge i protecció bàsica de fulls i llibres. Aconsegueix manejar amb soltesa aplicacions ofimàtiques per a la gestió de la informació i la documentació. En aquest curs de full de càlcul a EXCEL aprendràs a fer càlculs senzills ia utilitzar les funcions disponibles, així com a fer gràfics i operacions més complexes com filtres, esquemes i subtotals. També ensenya com importar dades de la resta d'aplicacions de la família Office: Word, Access i Power Point, cosa que fa d'aquest curs imprescindible per desenvolupar-se amb soltesa a l'entorn Excel.

Tema 1. L’aplicació de full de càlcul
1.1 Entrada i sortida.
1.2 Descripció de la pantalla (Interface).
1.3 Ajuda de laplicació.
1.4 Opcions de visualització (zoom, vistes, immobilització de zones del full de càlcul).
1.5 Desplaçaments.
1.6 Introducció de dades.
1.7 Tipus de dades.
1.8 Emmagatzematge i recuperació dun llibre.

Tema 2. Edició i modificació de dades
2.1 Selecció de Rangs. Columnes. Files i Fulles.
2.2 Modificació de dades.
2.3 Modificació de laparença.
2.4 Autoformats o estils predefinits.
2.5 Inserció i eliminació.
2.6 Copiat o reubicació.
2.7 Operacions amb rangs.

Tema 3. Fórmules i funcions bàsiques
3.1 Operadors i prioritat.
3.2 Escriptura de fórmules bàsiques.
3.3 Còpia de fórmules.
3.4 Referències relatives, absolutes i mixtes.
3.5 Funcions matemàtiques elementals predefinides a l’aplicació de full de càlcul.
3.6 Regles per utilitzar les funcions predefinides.
3.7 Utilització de les funcions elementals més usuals.
3.8 Ús de l’assistent per a funcions.

Tema 4. Inserció de gràfics elementals
4.1 Elements bàsics principals.
4.2 Creació.
4.3 Modificació.
4.4 Esborrat.

Tema 5. Impressió, ordenació, filtrat i protecció bàsica de fulls i llibres
5.1 Àrees d´impressió.
5.2 Especificacions d’impressió.
5.3 Configuració de pàgina.
5.4 Vista preliminar.
5.5 Formes d’impressió.
5.6 Configuració d’impressora.
5.7 Ordenació de llista de dades, per un o diversos camps.
5.8 Ús de Filtres.
5.9 Protecció de full de càlcul.
5.10 Protecció dun llibre.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CURSOS DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE ET PODEN INTERESSAR

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.