TREBALLA AMB NOSALTRES
ÀREA FORMACIÓ

En aquesta secció publicarem ofertes d’ocupació vigents, tant si les oferim nosaltres com si les oferim alguna de les nostres empreses col·laboradores.

Si vols treballar en qualsevol altra àrea o posat fes-ho constar al formulari.

currículum cec

A Àrea Formació amb la finalitat de millorar el protocol de selecció de personal, i per prendre com a referència únicament l’experiència i la formació, et recomanem utilitzar el currículum cec que hem elaborat, amb la finalitat d’eliminar possibles biaixos de gènere i incorporant una perspectiva de igualtat doportunitats.

L’OBJECTIU GENERAL

És evitar la masculinització o feminització de diferents llocs de treball, establint criteris objectius basats en l’experiència i la formació, i facilitant l’accés de dones a llocs en què es trobin subrepresentades.

PER AIXÒ HEM REALITZAT LES SEGÜENTS ACCIONS:

  • Establir criteris de puntuació objectius i basats en experiència, formació i competències personals i professionals
  • Definir per a cada oferta concreta aquells criteris que tindran més pes i puntuació en el procés de selecció.
  • Eliminar qualsevol biaix de gènere que es pugui produir durant el procés de selecció a partir de la fase d’entrevista
història

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM

    Preferencias de privacidad
    Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.