ALUMNOS EN PRÁCTICAS

ACOLLIMENT D'ALUMNES EN PRÀCTIQUES PER PART DE LES EMPRESES

Els Certificats de Professionalitat inclouen un mòdul de pràctiques en empreses. La finalitat d’aquestes pràctiques és que els alumnes adquirisquen experiència laboral relacionada amb la formació teòrica adquirida a les aules amb la resta de mòduls que componen el curs.  

La relació entre alumne i empresa mai adquireix caràcter laboral. La signatura d’un conveni entre el centre d’estudis i l’empresa on es realitzaran les pràctiques regularitza la situació davant qualsevol eventualitat. 

Les empreses que acullen alumnes en pràctiques realitzen una excel·lent labor social perquè amb la seua col·laboració es completa la formació dels alumnes i se’ls dota d’una experiència que els connecta amb la realitat laboral, incrementant les seues possibilitats de trobar una ocupació. 

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.