Cursos fons social europeu

El passat 8 d’abril de 2021 ha estat notificada a aquesta companyia la concessió d’una nova subvenció del programa ECOVUL 2021 d’ajuts destinats al foment de l’ocupació, cofinançats pel Fons Europeu. Es tracta del programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables ECOVUL 2021. Aquesta nova subvenció està dotada dun import 25.270 euros. Això reforça l’aposta de Rag Formació i Inserció Laboral, SL . pel foment de la feina, especialment en col·lectius vulnerables.

El passat 27 de maig del 2021, s’ha rebut de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, una subvenció del programa ECOVUT 2021 indicat per la conversió a indefinit de contractes temporals de persones ocupades pertanyents a col·lectius vulnerables, actuació susceptible de cofinançament pel Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre fons de la Unió Europea. Aquesta nova subvenció està dotada dun import de 13.300 euros. Això reforça l’aposta de Rag Formació i Inserció Laboral, SL, pel foment de l’ocupació, especialment en col·lectius vulnerables.

El passat 27 de maig del 2021, s’ha rebut de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, una subvenció del programa ECOVUT 2021 indicat per la conversió a indefinit de contractes temporals de persones ocupades pertanyents a col·lectius vulnerables, actuació susceptible de cofinançament pel Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre fons de la Unió Europea. Aquesta nova subvenció està dotada dun import de 11.970 euros. Això reforça l’aposta de Rag Formació i Inserció Laboral, SL, pel foment de l’ocupació, especialment en col·lectius vulnerables

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.