ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFIMÀTICA

190 hores

Data inici Dirigit a centre
Pròxima convocatòriapersones ocupadesVALÈNCIA
Pròxima convocatòriapersones ocupadesALACANT
Pròxima convocatòriapersones ocupadesCASTELLÓ

Aconsegueix manejar amb soltesa aplicacions ofimàtiques per a la gestió de la informació i la documentació. Amb aquest curs d'Ofimàtica podràs adquirir els coneixements i destreses necessaris per desenvolupar-te a l'entorn Windows i utilitzar els programes de Microsoft Office:
 • Tractament de textos
 • Full de càlcul
 • Base de dades
 • Creació de presentacions
Podràs desenvolupar la teva activitat professional en la gestió administrativa de les activitats vinculades a ladministració de recursos humans i de la informació derivada en el marc duna organització, dacord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent. Obtindràs l'eficiència, la productivitat i la qualitat en l'ús de Microsoft Office, convertint-te en un especialista capaç d'aprofitar totes les funcionalitats que t'ofereixen aquests potents programes. Gràcies a aquest curs d'estructura modular emmarcat al certificat de professionalitat GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS, obtindreu una acreditació oficial vinculada a la Formació Professional per a l'Ocupació. Tot això t'ajudarà en el teu desenvolupament professional a través de l'adquisició i la millora de competències de gran valor i reconegudes en l'àmbit estatal i europeu.

Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/Intranet i correu electrònic (30 hores) 

Introducció a l’ordinador (maquinari/programari): 

 • Conceptes generals 
 • CPU i memòria 
 • Dispositius d’emmagatzematge 
 • Monitors i impressores 
 • El programari 
 • Llenguatges i programes 
 • Aplicacions de gestió i ofimàtica 
 • Aplicacions de disseny i animació 
 • Aplicacions de multimèdia i oci 
 • Xarxes i Internet 
 • Les TIC en la vida quotidiana 
 • Ergonomia i salut 
 • Seguretat i drets d’autor 

Sistema operatiu: 

 • Primers passos en Windows 
 • Treballant en l’escriptori 
 • Personalitzar l’escriptori 
 • Organitzar arxius i carpetes 
 • Treballar amb aplicacions 
 • Treballar amb arxius (I) 
 • Treballar amb arxius (II) 
 • Cercar arxius i carpetes 
 • Cerca avançada 
 • Instal·lar i utilitzar impressores 
 • Miscel·lània 
 • Virus 

Cerca de la informació: Internet i correu electrònic: 

 • Introducció a Internet 
 • Explorar llocs web (I) 
 • Explorar llocs web (II) 
 • Cercar en Internet 
 • Guardar i imprimir informació 
 • Historial, zoom i ajuda 
 • Bloquejar contingut no desitjat d’Internet 
 • El Centre de seguretat de Windows 
 • Correu electrònic (I) 
 • Correu electrònic (II) 
 • Correu electrònic (III) 

 

Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 hores) 

 • Introducció 
 • Introducció a Office 
 • Treball amb documents 
 • Obtindre ajuda i altres recursos 
 • Primers passos en Word 
 • Editar i guardar documents 
 • Maneres de veure els documents 
 • Moure’s pel document 
 • Modificar el text 
 • Revisar el text 
 • Format de paràgraf (I) 
 • Format de paràgraf (II) 
 • Format de pàgina (I) 
 • Format de pàgina (II) 
 • Encapçalats, notes i peus 
 • Llistes i columnes 
 • Imatges en el document 
 • Impressió de documents 
 • Estils i temes 
 • Taules 
 • Combinar correspondència 
 • Eines per a escriure 
 • Dibuixar en el document 
 • Afegir objectes 
 • Índexs 
 • Referències creuades i marcadors 
 • Documents mestres 
 • Revisar documents 
 • Compartir i protegir documents 
 •  Altres funcions 

 

Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 hores) 

 • Introducció 
 • Introducció a Excel 2013 
 • Llibres i fulls 
 • Introduir dades (I) 
 • Introduir dades (II) 
 • Modificar fulls 
 • Fórmules 
 • Funcions 
 • Format de cel·les 
 • Format avançat de cel·les 
 • Llistes 
 • Crear gràfics 
 • Temes avançats sobre gràfics 
 • Edició de fulls 
 • Temes i format condicional 
 • Matrius i referències externes 
 • Treball amb fórmules 
 • Subtotals 
 • Filtres i taules 
 • Anàlisi de dades i macros 
 • Plantilles i vistes 
 • Col·laborar amb altres usuaris 
 • Accés a dades externes (I) 
 • Accés a dades externes (II) 
 • Organitzar i imprimir fulls 

 

Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores) 

 • Introducció 
 • Introducció a Access 
 • Objectes d’una base de dades 
 • Anàlisi de bases de dades 
 • Disseny de bases de dades 
 • Taules 
 • Relacions 
 • Edició de dades 
 • Personalitzar les taules 
 • Propietats avançades de camp 
 • Treball avançat amb dades 
 • Consultes 
 • Més consultes 
 • Treball avançat amb consultes 
 • Formularis 
 • Disseny de formularis 
 • Informes 
 • Treballar amb informes 
 • Objectes OLE 
 • Manteniment de la base de dades 

 

Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació (30 hores) 

 • Introducció 
 • Introducció a PowerPoint 2013 
 • Obrir i guardar presentacions 
 • Maneres de veure la presentació 
 • Treballant amb diapositives 
 • Temes i fons 
 • Afegir text 
 • Format del text 
 • WordArt i taules 
 • Altres utilitats de text 
 • Dibuixos i imatges 
 • Gràfics de dades 
 • Organigrames 
 • Notes, documents i impressió 
 • Animació 
 • Multimèdia i enllaços 
 • Altres funcions 
 • Presentacions electròniques 
 • Preparar la presentació 
 • Recepcionistes i telefonistes en oficines en general 
 • Operadors/es de central telefònica 
 • Auxiliars administratius/ives 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CURSOS DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE ET PODEN INTERESSAR

Clear Filters
TRÀMITS ONLINE AMB L’ADMINISTRACIÓ TRÀMITS ONLINE AMB L’ADMINISTRACIÓ
Item added to cart View Cart Checkout
Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.