FENT EMPRESA PLA D’IGUALTAT HOMES DONES

La Direcció General de l’institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere és el centre directiu de l’Administració de la Generalitat Valenciana amb competència per a la validació i visat dels Plans d’Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana. El visat s’atorga a aquelles empreses que presenten un Pla d’Igualtat. 

 

Aquest pla té per objecte corregir les desigualtats de gènere, incorporen mesures innovadores per a fer realitat la igualtat i proporcionen serveis que faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral del personal al seu servei. 

 

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats d’R.A.G FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, S.L. i SOLUCIONES Y APLICACIONES FORMATIVAS VAL, S.L. s’estructura en sis àrees d’intervenció: 

 1. ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 
 • Processos de selecció no discriminatoris 
 • Programes de formació i sensibilització en Igualtat d’Oportunitats per a les persones de RR.HH. 
 • Accions encaminades a facilitar la incorporació de dones i homes a llocs en els quals el seu sexe està infrarepresentat 

 

 1. ÀREA DE CONCILIACIÓ 
 • Establiment de millores respecte a la normativa legal vigent en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar 
 • Mesures que faciliten la flexibilitat laboral 
 • Programes de sensibilització i informació dirigits a tot el personal en matèria de conciliació 
 • Creació de serveis i recursos per a la cura de persones dependents dels treballadors de l’empresa 

 

 1. ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ 
 • Accions encaminades a facilitar la millora del lloc de treball 
 • Realització per tota la plantilla de programes formatius en igualtat d’oportunitats 

 

 1. ÀREA DE RETRIBUCIONS 

Accions encaminades a l’eliminació de qualsevol mena de discriminació retributiva

 1. ÀREA DE SALUT LABORAL 

Mesures dirigides a previndre i eliminar qualsevol tipus d’assetjament sexual i per raó de sexe i d’assetjament moral

 1. ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

Mesures dirigides a l’eliminació del llenguatge sexista de les comunicacions i documents interns de l’empresa 

 

El Pla d’Igualtat d’R.A.G FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, S.L. i SOLUCIONES Y APLICACIONES FORMATIVAS VAL, S.L. pretén aconseguir la igualtat efectiva entre els treballadors i les treballadores de l’organització. Entre les seues principals pretensions arran de la posada en marxa del Pla destaca el fet d’incloure l’enfocament de gènere en la realització de totes i cadascuna de les seues activitats empresarials. 

 

Es planteja com “un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe” (LOIE, Art. 46.1, Decret 133/2007, Art. 3). Aquest pla no sols es configura com un element de justícia, sinó també com una font de competitivitat empresarial. De fet, l’organització ha decidit implantar el Pla de manera voluntària en informar-se dels beneficis que pot aportar a l’empresa. 

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.